Keress receptre vagy hozzávalóra

Részletes kereső

A nagy nyári receptverseny játékszabályzata

default user icon
MME
Keressük a legjobb recepteket grill étel, könnyű nyári főételek, sütés nélküli desszertek és befőzés kategóriában.

 Hatályos: 2022. július 12. napjától

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA

A meghirdetett promóciós játék (a továbbiakban: játék, pályázat) szervezője és lebonyolítója a Mediaworks Hungary Zrt. (székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48., a továbbiakban: Szervező).

2. A NYEREMÉNY

A jelen szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelő Játékosok, az alábbi nyereményekben részesülhetnek.

A szakmai zsűri által kiválasztott első három helyezett Játékos nyereményei:

A játék végén a szakmai zsűri kiválasztja kategóriánként a 3 legjobb receptet, az első három helyen végzett Játékos az alábbi nyeremények egyikét nyerhetik meg:

A közönségszavazás során első helyen végzett Játékosok nyereményei:

A legjobb recepteket beküldői között emellett egy közönségszavazást is indítunk, ahol kategóriánként a legtöbb szavazatot kapott beküldők 50 000 forintot nyernek. A közönségszavazás során mind a négy kategóriában csak az első helyezettet díjazzuk.

A szavazás során nem csak receptbeküldőként lehet nyerni, hanem azok között, akik regisztrált felhasználóként legalább egy receptre leadják szavazatukat a szavazás ideje alatt összesen 4 x 50 000 forintot sorsolunk ki. Szavazatot leadni csak regisztrált felhasználóként lehet, és a szavazás ideje alatt naponta minden kategóriában egy receptre lehet szavazni, tehát összesen 4 receptre lehet szavazni egy napon belül. A sorsolás a véletlenszerűség elve szerint történik, az egy Játok által leadott szavazatok száma nem befolyásolja, azonban minden egyes leadott szavazattal a Játékos növeli a nyerési esélyeit. A szavazók között egy Játékos csak egyszer nyerhet.

A Játékos tudomásul veszi, hogy az általa beküldött receptek és fényképek közzétételével kapcsolatban őt semmilyen díjazás nem illeti meg a Szervező szabadon felhasználhatja, azokat önként és ingyenesen a Játékban való részvétel során bocsátja a Szervező rendelkezésére.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a recept beküldése még nem garantálja a játékban való részvételt. A szakmai zsűri elutasíthatja a Pályázatot, ha nem felel meg a minőségi elvárásoknak.

A Játékos a jelen Játékszabályzat elfogadásával tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a beküldött fényképeket és recepteket, az általa kiadott online és nyomtatott sajtótermékeiben, azok közösségi oldalain (Facebook, Instagram, YouTube, stb.) valamint a New Wave Media Group Kft. összes online és nyomtatott sajtótermékében, valamint az általuk kezelt közösségi média felületein közzétegye, felhasználja. .

A Játékos szavatolja, hogy az általa beküldött pályázatban szereplő adatok, receptek, információk, fotók a Szervező vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon pályázatokat, amelyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb jogát vagy a jelen Játékszabályban és a Felhasználási Feltételekben foglalt feltételeket, rendelkezéseket.

3. A JÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK

A játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: Játékos, Pályázó).

A Pályázónak a Játék teljes ideje alatt magyarországi lakó vagy tartózkodási hellyel kell rendelkeznie.

A játékban nem vehetnek részt a Mediaworks Hungary Zrt., valamint érdekeltségi körébe tartozó más gazdasági társaságok, illetve a játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint meghatározott közeli hozzátartozói.

4. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A játék két egymást lefedő szakaszból áll, nevezési és szavazási szakaszból.

A receptek beküldési ideje: 2022. július 12. napján 10 órakor kezdődik, és 2022. július 26. napjának 24:00 órájáig tart.

A szavazási szakasz: 2022. augusztus 1. napján 10 órakor kezdődik és 2022. augusztus 15. napjának 24:00 órájáig tart.

A szavazók közötti sorsolás ideje: 2022. augusztus 16. napján 14 órakor kerül sor.

A Játék fődíjas és közönségdíjas eredményhirdetésének, valamint a szavazók között kisorsolt pénznyeremények kihirdetésének időpontja: 2022. augusztus 17. napján 11 órakor kerül sor, melyet a mindmegette.hu oldalon teszünk közzé.

5. A JÁTÉK MEGHIRDETÉSÉNEK MÓDJA

A Szervező a játékot a Mediaworks Hungary Zrt, a New Wave Media Gropu Kft. termékeinek portfóliójában, Facebook, Instagram és a Google hirdetési felületein hirdeti meg.

6. A JÁTÉK MENETE

6.1. A részvétel feltételei

A Játék két egymás lefedő szakaszból áll, egy receptfeltöltési és egy szavazási szakaszból.

A receptfeltöltési szakasz: 2022. július 12. napján 10 órakor kezdődik, és 2022. július 26. napjának 24:00 órájáig tart.

A Játék receptfeltöltési szakaszában a Játékosok a Szervező hivatalos a mindmegette.hu oldalán elérhető pályázati űrlap kitöltésével és a grill vagy könnyű nyári főétel vagy sütés nélküli desszert vagy befőzés ételrecepttel és az ételről saját kezűleg készített ételfotóval pályázhatnak, tehát a játékosok a receptek pontos hozzávalóinak, elkészítésének módjával és receptfotók feltöltésével pályázhatnak a Játékos által előzetesen megjelölt kategóriában (kategóriák: grill, könnyű nyári főétel, sütés nélküli desszert és befőzés). Egy Játékos több recepttel is pályázhat egy kategórián belül is és külön kategóriákban is, de legfeljebb 10 recepttel pályázhat összesen.

A Játék receptfeltöltési szakasza:

A játékban való részvétel feltétele, hogy a játék időtartama alatt a Játékos a Szervező hivatalos mindmegette.hu oldalon elérhető receptfeltöltési űrlapot kitöltse és receptről készült egy vagy több képet feltöltse. Emellett csak a mindmegette oldalán regisztrált Játékosok vehetnek részt a játékban.

A pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem valós, vagy hiányos adatot ad meg a jelentkezés során, vagy a csatolt fényképek nem felelnek meg a szabályzatban leírt elvárásoknak, a Szervező jogosult a pályázatot előzetes értesítés nélkül törölni.

A pályázó tudomásul veszi, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon pályázatokat, amelyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb jogát, valamint a Részvételi Szabályzatban foglalt feltételeket, rendelkezéseket.

Amennyiben a Szervező tudomására jut, hogy a pályázó nem felel meg a Részvételi Szabályzatban foglalt feltételek vagy kötelezettségek bármelyikének, a Szervező azonnali hatállyal kizárhatja a pályázót.

A pályázó tudomásul veszi, hogy a receptbeküldés még nem garantálja, hogy a pályázó receptje bekerül a játékba. A Szervező elutasíthatja a jelentkezést, ha a beküldött recept nem felel meg a minőségi elvárásoknak.

A szavazási szakasz: 2022. augusztus 1. napján 10 órakor kezdődik és 2022. augusztus 15. napjának 24:00 órájáig tart.

A Játék szavazási szakaszában a mindmegette.hu oldalára regisztrált szavazhat a Szervező hivatalos mindmegette.hu oldalán elérhető szavazási felületen, minden nap kategóriánként egy receptre. Egy Szavazó a szavazás ideje alatt minden nap egy alkalommal szavazhat egy adott kategóriában megjelölt receptre.

A Játék eredményhirdetésére 2022. augusztus 17. napján kerül sor.

Abban az esetben, ha nem állapítható meg egyértelműen, hogy mely Pályázó kapta a legtöbb szavazatot, vagyis holtverseny alakul ki, a Szervező az adott helyen a holtversenyben lévő Pályázók között a zsűri szavazata dönti el ki kapja a közönségdíjat.

A zsűri a Mindmegette szerkesztőségének tagjaiból, valamint minden kategóriában egy-egy felkért vendég zsűritagból áll.

A játék szavazási szakasza

A Játék nyertesei az a pályázók, akinek a beküldött receptje a szavazás alapján kategóriánként a legtöbb szavazatot kapta, tehát összesen 4 nyertes kerül díjazásra, minden kategóriában, aki a legtöbb szavazatot kapja.

A Nyertesek személyét a Szervező a szavazás lezárását követő 2 napon belül állapítja meg. A pályázat(ok) esetleges érvénytelensége vagy kizárása esetén a szavazásban következő helyezést elérő pályázók lesznek a nyertesek, és kapják meg a Nyeremény(eke)t.

A receptekről készült képekre érvényes szavazatot leadni a Játék időtartama alatt, mindmegette.hu oldalon, aktív regisztrációval rendelkező felhasználóként bejelentkezve lehet. A felhasználó kategóriánként (grill, könnyű nyári főétel, sütés nélküli desszert és befőzés) egy képre egy napon csak egyszer szavazhat, azaz egy napon összesen 4 szavazatot adhat le.

A szavazás során nem csak receptbeküldőként lehet nyerni, hanem azok között, akik regisztrált felhasználóként legalább egy receptre leadják szavazatukat a szavazás ideje alatt összesen 4 x 50 000 forintot sorsolunk ki. A sorsolás a véletlenszerűség elve szerint történik, az egy Játokos által leadott szavazatok száma nem befolyásolja, azonban minden egyes leadott szavazattal a Játékos növeli a nyerési esélyeit. A szavazók között egy Játékos csak egyszer nyerhet.

Eredményhirdetés időpontja: 2022. augusztus 17. 11 óra

6.2. A Nyertesek értesítése, a nyeremények kézbesítése

A Nyertesek nevét a Szervező hivatalos mindmegette.hu oldalon közzéteszi, továbbá a Játékosok által megadott e-mail címen értesíti a Játékosokat a helyezésről, valamint tájékoztatja a Játékosokat a nyeremény átvételének részleteiről.

A nyeremények átadása bankszámlaszámra történő utalással történik. A Nyertes Játékos tudomásul veszi, hogy a nyeremény átvételéhez bankszámlaszámmal kell rendelkeznie. A Nyertes Játékos kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben nem rendelkezik bankszámlaszámmal a nyerés tényéről történő értesítéstől számított 15 munkanapon belül az általa önkéntesen választott bankfiókban bankszámlát nyit. A Nyertes Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben ezen határidőn belül bankszámlanyitási kötelezettségének nem tesz eleget a Játékból kizárásra kerül

A nyereményt a Szervező a nyertessel történt előzetes egyeztetést követően adja át, A Nyertes az Átvételi elismervény kitöltésével és aláírásával fogadja el a nyereményt. A nyereményhez tartozó SZJA és más járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A nyertes Játékos tudomásul veszi, hogy személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a személyazonosságának igazolására.

A Játékos köteles együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben a nyertes a megkereséstől számított 10 munkanapon belül nem jelez vissza, nem sikerül felvenni a kapcsolatot a megadott e-mail címen, vagy egyéb módon nem működik együtt és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

6.3. Kizárás a játékból

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 • a Játékra jelentkezése időpontjában nem töltötte be a 18. életévét;
 • a sorsolás eredményéről történő értesítésre 10 munkanapon belül nem válaszol;
 • bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
 • bizonyítható, hogy a játék menetét/eredményét bármilyen, a tisztességes versennyel összeegyeztethetetlen módon szándékosan befolyásolni próbálja; (például: szavazatokért ellenszolgáltatást kínál, az informatikai rendszert „meghackeli, formok esetében: szavazatgeneráló robotok, algoritmusok stb, likebot, hamis profilok használata”)
 • a Játék lebonyolításhoz és a nyeremény átadásához szükséges adatait nem adja meg; vagy a megadott adatkezelési hozzájárulását a sorsolás és/vagy a nyeremény átadását megelőzően visszavonja;
 • jelen Szabályzat bármely pontját megsérti.
 • a pályázata bárkinek a jogát, jogos érdekét bármilyen módon sérti;
 • a pályázatra beküldött kép megbotránkoztató;
 • a pályázatra beküldött kép jogszabályt sért;
 • a pályázatra beküldött kép reklámot hordoz;
 • Szervező fenntartja a jogot az eset kivizsgálására és akár a Játékos azonnali kizárására, amennyiben a Játékos a Játék zavartalan lebonyolításával összeférhetetlen magatartást tanúsít. Szervező fenntartja a jogot, hogy abban az esetben, ha a játék során felmerül annak gyanúja, hogy a Játékos játék menetét/eredményét bármilyen, a tisztességes versennyel összeegyeztethetetlen módon szándékosan befolyásolni próbálta (például: szavazatokért ellenszolgáltatást kínál, az informatikai rendszert „meghackeli, formok esetében: szavazatgeneráló robotok, algoritmusok stb, likebot, hamis profilok használata”) az esetet kivizsgálja és akár a Játékost azonnal kizárja. A Szervező felhívja a Játékosok figyelmét arra, hogy ebben a körben bizonyítási eljárást nem folytat le, fenntartja a jogot arra, hogy a játék menetének befolyásolását a rendelkezésre álló adatok alapján meggyőződése alapján bírálja el.

7. A SZERVEZŐ FELELŐSSÉGE

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a 18. év alatti, illetve cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. A Szervező kizárja a felelősségét a játékmotor technikai sajátosságai miatt felmerülő szavazási nehézségekkel, szavazási problémákkal kapcsolatban.

8. JOGFENNTARTÁS

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a 4. pontban megjelölt határidő (játék vége) előtt a játékszabályzatot módosítja, a nyereményjátékot felfüggeszti, szünetelti, megszünteti, megtiltja, az eredményhirdetést törli, elhalasztja vis maior vagy egyéb olyan esetekben, amikor a Szervezőn kívül álló okok miatt lehetetlenné válik a nyereményjáték jogszabályoknak megfelelő, visszaélésektől mentes lebonyolítása.

A vis maior fogalomkörébe tartoznak mindazok az események, amelyek a jelen Nyereményjáték meghirdetését követően merülnek fel, és amelyek olyan rendkívüli természetű események, hogy azok bekövetkeztét a Szervező nem láthatta előre, illetve nem kerülhette el semmilyen ésszerű intézkedéssel. Ezen rendkívüli események körébe tartoznak például az árvíz, a tűz, a földrengés, vagy más természeti csapás, a háború, katonai cselekmények, a hatósági szervek aktusai vagy cselekményei, a járvány, a karantén, illetve bármely egyéb járványügyi-vagy közegészségügyi korlátozás vagy intézkedés és bármely más, a Szervező elvárható befolyási körén kívül eső körülmény.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Szervezőt a Nyereményjáték szabályzat módosításából, a játék felfüggesztéséből, szüneteltetéséből, megszüntetéséből, megtiltásából, az eredményhirdetés törléséből, elhalasztásából eredően semmilyen felelősség nem terheli, a Szervező kizár minden, a fentiekből eredő kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Szervező mentesül a jelen szabályzat alapján őt terhelő kötelezettségek teljesítésének részleges, vagy teljes elmulasztása miatti felelősség alól, amennyiben azok „vis maior” következményeként állnak be vagy amennyiben egyéb a Szervezőn kívül álló okok miatt lehetetlenné válik a nyereményjáték jogszabályoknak megfelelő, visszaélésektől mentes lebonyolítása.

9. ADATVÉDELEM ÉS ADATKEZELÉS

A Mediaworks kiemelten fontosnak tartja a Játékban részt vevő természetes személyek, mint adatkezeléssel érintettek információs önrendelkezési joga tiszteletben tartását, továbbá személyes adataik védelmét.

A Játékban való részvétellel a Játékban részt vevő természetes személy önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

A Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben direkt marketing célú hozzájárulást külön megadott a Játékra történő jelentkezés során, hozzájárul ahhoz, hogy a Mediaworks Hungary Zrt. a megadott személyes adatait – hozzájárulása visszavonásáig – közvetlen üzletszerzési célra felhasználja, és ezzel kapcsolatosan őt az általa megadott és kiválasztott elérhetőségeken (így elektronikus levelezés útján vagy telefonon vagy postai úton) megkeresse, illetve részére nyomtatott és/vagy online sajtótermékekkel kapcsolatos gazdasági reklámot küldjön.

A Játékban részt vevő természetes személy tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről, kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

A tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó bejelentéseket és kérelmeket az alábbi elérhetőségeken teheti meg a Játékban részt vevő, mint adatkezeléssel érintett természetes személy:

Mediaworks Hungary Zrt.,
1082 Budapest, Üllői út 48.
adatkezeles@mediaworks.hu

Ha a Játékban részt vevő természetes személy, a szervező és lebonyolító – adatkezelési tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó - döntéseivel nem ért egyet, valamint ha jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

A Játékos a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai megsértése miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat jogorvoslatért.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot a Játékos az alábbi elérhetőségeken érheti el:

• cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 
• postacím: 1374 Budapest, Pf. 603.
• telefon: +36 (1) 391-1400
• fax: +36 (1) 391-1410
• e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
• honlap: naih.hu

10. KAPCSOLAT

A Játék kapcsán érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:

Mediaworks Hungary Zrt.,
1082 Budapest Üllői út 48.,
info@mindmegette.hu
telefon: +36 1 999 47 60

11. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A  Pályázó a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a játékszabályzatot, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót és az abban foglaltakat feltétel nélkül elfogadja. A Szervező Adatvédelmi Tájékoztatója a mediaworks.hu/adatvedelem internetes oldalon érhető el.

Amennyiben a Pályázó a Részvételi Feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, a Játékból kizárásra kerül. A Játékszabályzatot a Szervező a mindmegette.hu oldalon teszi közzé. Szervező a Játék teljes időtartama alatt biztosítja a Játékszabályzat előbbiek szerinti – folyamatos elérhetőségét. Pályázók tudomásul veszik, hogy a Játékban való részvétel önkéntes.

A  Játékos tudomásul veszi, hogy jelen szabályzat előírásain túl köteles megtartani a Facebook vonatkozó felhasználási feltételeit.A  Játékos és a Szervező kijelentik, hogy a Facebook Platform üzemeltetőjét Facebook Inc.-et (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) valamint a Facebook Ireland Limitedet (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország) (a továbbiakban együtt „Facebook”) teljes mértékben felmentik minden a jelen szabályzatban meghirdetett  Játékkal kapcsolatos kártérítési felelősség alól. A Szervező kijelenti, hogy jelen  Játék – a Facebook Platform használatán túl –nem áll kapcsolatban a Facebook-kal, a promóciót a Facebook nem támogatja, ajánlja vagy szervezi, nem hozható kapcsolatba vele. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a  Játékban való részvétellel kapcsolatban teljeskörűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól. A  Játék során megadott személyes adatokat a Szervező kezeli, azokat a Facebook részére semmilyen körülmények között át nem adja.

A  Játékos tudomásul veszi, hogy jelen szabályzat előírásain túl köteles megtartani az Instagram vonatkozó felhasználási feltételeit. A  Játékos és a Szervező kijelentik, hogy az Instagram Platform üzemeltetőjét a Facebook Ireland Limitedet (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország) teljes mértékben felmentik minden a jelen szabályzatban meghirdetett  Játékkal kapcsolatos kártérítési felelősség alól. A Szervező kijelenti, hogy jelen  Játék – az Instagram Platform használatán túl –nem áll kapcsolatban az Instagram-mal, a promóciót az Instagram nem támogatja, ajánlja vagy szervezi, nem hozható kapcsolatba vele. Az Instagram nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljeskörűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól. A  Játék során megadott személyes adatokat a Szervező kezeli, azokat az Instagram részére semmilyen körülmények között át nem adja.

A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára lesznek felhasználva. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókat a Szervező köteles megfizetni.

A Pályázó a játékkal, a jelen szabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező döntését fogadja el irányadónak.

A játékszabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az Info tv. vonatkozó rendelkezései irányadóak.

A Játékszabályzat módosításának jogát a Szervező fenntartja.

Budapest, 2022. június 21.

Ezek is érdekelhetnek