Keress receptre vagy hozzávalóra

Részletes kereső

Játékszabály: Gellért Sörfesztivál nyereményjáték

default user icon
MME

1. Az akció szervezője

A Gellért Sörfesztivál nyereményjáték (a továbbiakban: Akció) szervezője a Mediaworks Magazines Kiadó Kft. (székhely: 1082 Budapest, Futó u. 35–37., a továbbiakban: Szervező). A játék nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve. 

2. Az Akcióban való részvétel feltételei

Az Akcióban való részvétel feltétele a Mindmegette.hu Facebook oldalán feltett kérdésre való helyes válasz elküldése kommentben.

3. Az Akcióban részt vevő személyek

Az Akcióban részt vehet minden természetes személy, kivéve a Szervező, illetve az Akció szervezésében közreműködő ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek közeli hozzátartozói (Ptk. 685.§ (b) bekezdése). 

4. Az Akció időtartama

Az Akció 2016. február 12-én kezdődik, és 2016. február 18-ig tart.

A Gellért Sörfesztivál nyereményjáték:

A sorsoláson való részvétel feltétele a játék időtartama alatt, a Mindmegette.hu Facebook-oldalán feltett kérdésre adott helyes válasz megadása a komment mezőben.

6. Nyeremény

1* 3 db napi belépőjegy az Indoor Sörfesztiválra a Gellértbem, amely a fesztivál ideje alatt (2016. február 19-21.) váltható be.

A nyertes és + 2 fő a rendezvény időpontjában és helyszínén, listás beengedéssel tud majd részt venni az eseményen.

7. Sorsolás időpontja

2016. február 18., 13 óra

8. Adó

8.1. A nyereményekkel kapcsolatban felmerülő adók és egyéb esetleges járulékok a Szervezőt terhelik. Az ezeken kívül esetlegesen felmerülő más, kapcsolódó költségek a nyerteseket terhelik.

9. Vegyes rendelkezések

9.1. A nyerteseket a Szervező a sorsolást követően Facebook üzenetben illetve a Mindmegette.hu Facebook-oldalán közzétett eredményhirdetés posztban értesíti.

9.2. A Szervező és ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

9.3. A Szervező a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményeken túlmenően nem oszt szét egyéb nyereményeket.

9.4. A résztvevők a jelen Akcióban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy

a) a Szervező díjmentesen felhasználja a résztvevők személyi adatait, és személyes jellegű információit (név, vezetéknév, cím, telefonszám stb.) a Szervezővel közvetlen vagy közvetett kapcsolatban álló bármely más cég reklámtevékenysége és a jelen Akció lebonyolítása és dokumentálása céljára,

b) a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, továbbá publikálja vagy ismertesse a nyertesek nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiumokban és egyéb promóciós és reklámcélokat szolgáló audio-, fotó- és videoanyagokban,

c) a Szervezővel közvetlen vagy közvetett kapcsolatban álló bármely más cég jogosult tárolni a résztvevők adatait későbbi reklám és/vagy akció céljára.

d) Jelen Akcióban való részvételével a játékban részt vevő személyek hozzájárulnak ahhoz, hogy  megadott személyes adataikat a Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft. marketingakciókhoz, promóciókhoz felhasználja.

9.6. A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályzatát.

Adatkezelés

A játék teljes körű igénybevételéhez szükséges a látogatók Facebookon megadott adatainak (például nevének) ismerete.

A Mediaworks Magazines Kiadó Kft. a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli. Amennyiben változtatunk a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályainkon, a változásokról előzetesen értesítjük regisztrált felhasználóinkat.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos irányelvek

A Mediaworks Magazines Kiadó Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználói bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Továbbá minden olyan esetben, amikor adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a Mediaworks Magazines Kiadó Kft. felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén megjelöljük az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatjuk az adatkezelés céljáról és arról, hogy adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással adat felvételéről.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Mediaworks Magazines Kiadó Kft. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Adatok felvétele, rögzítése és kezelése során alapelveknél rögzített korlátozásokat a Mediaworks Magazines Kiadó Kft. minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. A Mediaworks Magazines Kiadó Kft. kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

A Mediaworks Magazines Kiadó Kft. kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik személyt, akiknek adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ezirányú kötelezettségeinek teljesítésére.

NEM CSAK NYÁRON CSÚSZIK! ITT AZ ELSŐ TÉLI SÖRFESZTIVÁL >>> 

Ezek is érdekelhetnek

Friss