Keress receptre vagy hozzávalóra

Részletes kereső

Gáztámogatás: kinek jár, és hogy vehető igénybe?

default user icon
MME
Nem érdemes az utolsó utáni pillanatig halogatniuk a nagycsaládosoknak a gázárkedvezmény igénylését, hiszen a késlekedéssel akár több tízezer forinttól eshetnek el - hívja fel a figyelmet Dr. Gombolai Éva, a D.A.S. jogtanácsosa.

Megmenthet a magas számláktól

A gázfogyasztás esetében az átlagfogyasztásig minden családnak automatikusan jár a kedvezményes ár. A nagycsaládosok esetében azonban az átlagfogyasztási határ magasabb: három gyermekre tekintettel felhasználási helyenként és naptári évenként 61 560 MJ, valamint a negyedik gyermektől számítva gyermekenként további 10 250 MJ.

A családi pótlék a mérvadó

A nagycsaládos kedvezmény annak jár, aki három gyermek után, illetve figyelembevételével részesül családi pótlékban, vagy az e szerint családi pótlékban részesülő személlyel egy háztartásban él, valamint egyetemes szolgáltatónál szolgáltatási szerződéssel rendelkezik, azaz a gázóra a kedvezményre jogosult nevén van.

Többlépcsős ügyintézés

Azok a családok, ahol nappali tagozatos egyetemista is él, csak akkor jogosultak a kedvezményre, ha a szülő kéri, hogy beszámítottként vegyék figyelembe a gyermeket. Ebben az esetben be kell nyújtani a hallgatói igazolást a kormányhivatalnál, majd a határozatot követően lehet benyújtani a gázárkedvezményre vonatkozó kérelmet, amelynek elfogadásával rá vonatkozóan is jár az alacsonyabb áron biztosított energiatöbblet.

Kizáró tényezőt jelent

Arra figyeljünk, hogy csak akkor tudjuk a felsőoktatásban tanuló fiatal után érvényesíteni a kedvezményt, ha nappali tagozaton folytatja a tanulmányait, és nincs rendszeres jövedelme. Ez azt jelenti, ha a fiatal a 18. életévét betöltötte, a jövedelme három egymást követő hónapban nem haladhatja meg a minimálbér összegét.

Visszamenőleg is kaphatunk

Fontos, hogy időben elkezdjük az ügyintézést, hiszen a kedvezmény legfeljebb csak két hónapra visszamenőlegesen állapítható meg, függetlenül attól, hogy a családi pótlékra ennél régebb óta vagyunk jogosultak. Amennyiben a harmadik gyermek születése óta még nem telt el két hónap, úgy az ő születési hónapjának első napja lesz a kezdődátum.

A gázártámogatás Határozatlan ideig jár

A nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapítása határozatlan időre történik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a korábbi évekkel ellentétben nem kell évenként igényelni a kedvezményt, az mindaddig megillet minket, amíg a jogosultsági feltételek fennállnak.

Kinek a nevére szól?

A gázártámogatást csak az a szülő veheti igénybe, akinek a nevére kerül kiállításra a gázszámla, még akkor is, ha nem ő részesül a háztartásban élő gyermekek után családi pótlékban. Elvált szülők esetén nem a szülői felügyeleti jog, hanem a családi pótlék alapján áll fenn a jogosultság.

Kérjünk időpontot!

A kedvezmény az év folyamán bármikor benyújtható a bejelentett lakóhely, illetve tartózkodási hely szerinti kormányhivatalokban, kormányablakokban az erre a célra rendszeresített igénylőlapon, melyet beszerezhetünk az ügyfélszolgálatokon, valamint letölthetünk a MÁK internetes honlapjáról.

Lassítja a folyamatot

Ne felejtsük otthon a legutolsó gázszámla másolatát, valamint a számlán szereplő összeg befizetését igazoló okmány másolatát, például csekk vagy átutalási igazolás formájában. A szolgáltatási szerződés másolata csak akkor szükséges, ha újonnan kapcsolódtunk a rendszerbe, például költözés esetén. Az ügyintézési határidő 8 nap, de hiánypótlás esetén 60 nap is lehet.

Képbe kerül a közös képviselő

Ha házközponti fűtéses társasházban élünk, m3 helyett forint alapon kerül megállapításra a kedvezmény. Ebben az esetben mindegy, hogy melyik szülő nevére töltik ki az igénylőlapot, azonban a kérelemhez mellékelni kell a társasház gázszámlájának mindkét oldalát, és az igénylőlap 4. pontjában fel kell tüntetni a közös képviselő adatait.

Többgenerációs családoknak segít

Azok a nagycsaládosok is élhetnek a gázártámogatással, akik olyan társasháznak vagy lakásszövetkezetnek nem minősülő családi házban élnek, ahol legfeljebb négy egymástól elkülönülő lakás található, de csak egy közös gázórával rendelkezik. Ehhez hatósági bizonyítványt kell kérni a település jegyzőjétől. A kérelmet ennek birtokában lehet benyújtani a kormányhivatal felé.

Jóváírják a számlán

A szolgáltató a nagycsaládos kedvezményt a kormányhivatal által kiadott határozatnak megfelelően a kiállított számlában érvényesíti. Társasház esetén a közös képviselő a szolgáltató által kiállított számla alapján érvényesíti a nagycsaládos kedvezményt a fogyasztói közösségben vételező jogosult felé.

Kötelező bejelenteni

Minden olyan változást, amely a gázártámogatás jogosultságát befolyásolja, kötelesek vagyunk 15 napon belül bejelenteni a kormányhivatalnak. Ilyen eset például, ha valamelyik gyermekünk után a családi pótlékra való jogosultság megszűnik. Ugyanígy a költözést is be kell jelentenünk, ám ha a jogosultság feltételei fennállnak, a támogatást az új felhasználási helyen is igénybe vehetjük.

Számítsunk az ellenőrzésre

A kormányhivatal minden év december 31-éig a nyilvántartásában november 15-én szereplő adatok alapján ellenőrzi a családi pótlékkal összefüggő feltételének fennállását. Jogosulatlan használat esetén a jegybanki alapkamat kétszeresével növelten kell a különbözet, illetve a kedvezmény általános forgalmi adóval növelt összegét megfizetni a szolgáltató felé.

Még több spórolós tipp:

Ezek is érdekelhetnek

Friss