Keress receptre vagy hozzávalóra

Mindmegette Villámverseny: Villámgyors receptek - Játékszabály

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

A Villámgyors receptek elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője
a Mediaworks Magazines Kiadó Kft. (székhely: 1082 Budapest, Futó u. 35–37.) mint a Játékban részt vevő mindmegette.hu weboldal üzemeltetője (a továbbiakban: Szervező).

2. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK

A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező természetes személy, kivéve a Szervező, a Játék szervezésében közreműködő ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai, valamint ezek közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1.).

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2016. január 13-án kezdődik és 2016. január 25. 23:59-ig tart.

4. A JÁTÉK MENETE

4.1. Játékleírás – Villámgyors receptek
A pályázók a www.mindmegette.hu oldalon keresztül nevezett ételrecepttel és az ételről saját kezűleg készített ételfotóval pályázhatnak.

Kérjük, a receptfeltöltő felületen jelölje be, hogy az adott receptet a Villámgyors receptek villámversenyre nevezi. Pályázatot a Szervező csak abban az esetben fogad el érvényesnek, ha a pályázó a receptbeküldő felületen megadja a következőket: receptnév, hozzávalók, kellő gondossággal részletezett elkészítési útmutató, legalább egy saját készítésű fotó az ételről, a pályázó neve és postacíme. 

A beérkezett, a kiírásnak megfelelő pályázatok 2016. február 1-ig folyamatosan kerülnek fel a  www.mindmegette.hu oldalra.

A recepteket az alábbi kategóriában várjuk:

Villámgyors receptek

Csak új recepteket fogadunk el, vagyis olyanokat, amik eddig még nem jelentek meg sem a mindmegette.hu, sem más online receptoldalon.

4.2 Nyeremények

A 2016. január 25-én 23:59-ig beérkezett receptek közül a Szervező által összeállított zsűri választ ki 3 receptet (nyertest). Egy beküldő több recepttel is pályázhat, de egy beküldő legfeljebb egy nyereményre jogosult.

A zsűri tagjai: a Mindmegette házigazdái

A zsűri által kiválasztott 3 nyertes receptbeküldő az alábbi nyereményeket nyeri:

1-1 db Mindmegette ajándékcsomagot, melynek tartalma egy darab utazótáska, egy darab karóra egy darab regény.

A nyereményeket a Mediaworks Magazines Kiadó Kft. juttatja el a Nyertes által megadott postacímre. A nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre át nem váltható. Amennyiben a Nyertes fiatalkorú, a nyeremény átvételére törvényes képviselője jogosult. A Szervező vállalja a nyereményhez tartozó adóterhek megfizetését.

 4.3 Eredményhirdetés 

Az eredményhirdetés időpontja és helyszíne:

2016. február 1., www.mindmegette.hu weboldal.

A Szervező a nyertesek értesítését a Játékosok által a játékfelületen megadott postacímen kísérli meg.

A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertesek adataik pontatlansága vagy megváltozása miatt nem értesülnek a nyereményről. A nyertesek névsoruk közléséhez való írásbeli hozzájárulásukat legkésőbb a nyeremény átvételével egy időben megadják.

5. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Játékba beküldött pályázattal a Játékos egyben hozzájárul ahhoz, hogy a fotóit a Szervező a Mediaworks Magazines Kiadó Kft. érdekeltségébe tartozó honlapokon, valamint magazinokban közzétegye. A Játékos által a Játékhoz feltöltött szöveges és képi tartalomra (receptleírás, ételfotó) a feltöltéssel egyidejűleg nem kizárólagos, határozatlan időre szóló, területi korlátozástól mentes, ellenszolgáltatás nélküli, harmadik személyekre átruházható felhasználási jogot enged a Szervező részére. A Szervező a feltöltött tartalmakat a felhasználási jog keretében jogosult területi és időbeli korlátozás nélkül, részben vagy egészben felhasználni, többszörözni, átdolgozni, átruházni, vagy bármely egyéb ismert felhasználási módon használni A Játékos egyben elfogadja, hogy a jogsértő pályázatokat (pl.: nem saját tulajdonú recept, fotó) a Szervező figyelmen kívül hagyja, valamint a Játékos tudomásul veszi, hogy pályázatáért (recept, fotó) semmilyen díjazás nem illeti meg, azokat önként és ingyenesen a Játékban való részvétel feltételeinek teljesítéséért bocsátotta a Szervező rendelkezésére.

A Játékos kötelezettséget vállal arra, hogy az általa beküldött pályázatban szereplő adatok, információk, fotók az Üzemeltető vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik. A Mediaworks Magazines Kiadó Kft. fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon pályázatokat, amelyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen Játékszabályban foglalt feltételeket, rendelkezéseket.

A Szervező kizárja a felelősséget a résztvevők által beküldött bármely anyag (recept, fotó) vonatkozásában, azért kizárólag a Játékban részt vevő felelős. Amennyiben a Játékos magatartása bármilyen módon jogsértő, úgy a felelősséget ezzel kapcsolatban köteles önállóan viselni.

A résztvevők a jelen Játékban való részvételükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező díjmentesen felhasználja a résztvevők személyi adatait és személyes jellegű információit (név, nem, születési idő, lakcím, e-mail cím) az érdekeltségükbe tartozó kiadványok és cégek reklámtevékenysége és a jelen Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára.

Tájékoztatjuk, hogy a Játékban való részvétel regisztrációhoz kötött. A regisztráció során, illetve a receptversenyre beküldött pályázatban megadott adatait a Szervező kezeli. A regisztráció önkéntes, ezért az adatok megadása előtt kérjük, mérlegelje a jelen pontban foglaltakat! 

A nyereményjátékban való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy az ott megadott adatait üzletszerzési célból visszavonó nyilatkozatáig kezeljük. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményt nyilvános program keretében adja át, továbbá publikálja vagy ismertesse a nyertes nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiumokban és egyéb promóciós és reklámcélokat szolgáló audio-, fotó- és videoanyagokban. Nyertesként a neve közléséhez való írásbeli hozzájárulását legkésőbb a nyeremény átvételével egy időben megadja. A rendszerünkben tárolt adatokat bizalmasan, az Ön által megadott keretek között kezeljük, és azokat az adatkezelési felhatalmazással nem rendelkezők számára az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk ki.

Az adatok feldolgozását a Mediaworks Magazines Kiadó Kft. és cégcsoportja (1082 Budapest, Futó u. 35–37.) végzi, a hatályos adatvédelmi törvények és jogszabályi előírások betartásával. Az érintettek kezdeményezhetik személyes adataik helyesbítését, törlését, illetve ingyenes tájékoztatást kérhetnek adataik kezeléséről!

Amennyiben adatai jövőbeni felhasználásához nem járul hozzá, kérjük, erről levélben értesítsen minket a következő címen: Mediaworks Magazines Kiadó Kft., 1082 Budapest, Futó u. 35–37.

A résztvevő által tett nyilatkozatok

A fenti tájékoztatás megismerése után az alábbi nyilatkozatot teszem:
Hozzájárulok, hogy a fent felsorolt társaságok adataimat üzletszerzési célból kezeljék, ennek keretében üzleti ajánlatot juttassanak el hozzám postai, illetve elektronikus (SMS, MMS vagy e-mail) vagy telekommunikációs eszköz útján.

Hozzájárulok, hogy az adatkezelők elektronikus hirdetést, reklámlevelet küldjenek a regisztrációnál megadott e-mail címemre. A Játékszabályzatot tudomásul vettem, az abban foglaltakat megtartom.

A Játék résztvevői részvételükkel és jelen jognyilatkozattal elfogadják ezen hivatalos Játékszabályt.

A játékszabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Ptk. (2013. évi V. törvény) vonatkozó szabályai irányadók. A játékszabály módosításának jogát a Szervező fenntartja.

  • Kinyomtatom
  • Elküldöm

Hozzászólások

Magazin