Keress receptre vagy hozzávalóra

Játékszabály - Kreatívan egy tepsivel nyereményjáték

1. A Játék Szervezője

A „Kreatívan egy tepsivel” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Mediaworks Magazines Kiadó Kft. (székhely: 1082 Budapest, Futó u. 35-37.), mint a Játékban résztvevő mindmegette.hu weboldal üzemeltetője (a továbbiakban: "Szervező").

2. A Játékban résztvevő személyek

A játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező természetes személy, kivéve a Szervezők, a Játék szervezésében közreműködő ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai, valamint ezek közeli hozzátartozói (Ptk. 685.§ (b) bekezdése).

3. A Játék időtartama

A Játék 2016. február 23-án kezdődik és március 01. 12:00 óráig tart.

4. A Játék menete

4.1. Játékleírás – Kreatívan egy tepsivel

A pályázók a mindmegette.hu oldalon keresztül nevezett ételrecepttel és a receptről saját kezűleg készített ételfotóval pályázhatnak. Egy pályázatot a Szervezők csak abban az esetben fogadnak el érvényesnek, ha receptbeküldő felületen a pályázó megadja a következőket: recept név, hozzávalók, kellő gondossággal részletezett elkészítési útmutatás, legalább egy, saját készítésű fotó, a pályázó neve és értesítési postacíme. 
A beérkezett, kiírásnak megfelelő pályázatok 2016. március 5-ig folyamatosan kerülnek fel a mindmegette.hu oldalra.

A recepteket az alábbi kategóriában várjuk:

Egytálak kreatívan - finomságok egy tálban, egy serpenyőben sütve, hogy tiszta maradjon a konyha!

4.2 Nyeremények

A 2016. február 1-én délig beérkezett receptek közül a Mindmegette zsűrije választ ki egy győztest. Egy beküldő több recepttel is pályázhat. Egy beküldő legfeljebb egy nyereményre jogosult.A zsűri tagjai:

A mindmegette.hu házigazdái

A zsűri által kiválasztott 3 nyertes receptbeküldő az alábbi nyereményeket nyeri:

3*2db nyeremény belépő a 2016. március 4-6. között, a Budapest Sportarénában megrendezésre kerülő Konyhakiállításra

A nyereményeket a Mediaworks Magazines Kiadó Kft. juttatja el a megadott postacímre. A nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre át nem váltható. Amennyiben a nyertes fiatalkorú, a nyeremény átvételére törvényes képviselője jogosult. A Szervezők vállalják a nyereményhez tartozó adóterhek megfizetését.

4.3 Eredményhirdetés 

Az eredményhirdetés időpontja és helyszíne: 2016. március 1. 15 óra, a midmegette.hu oldalon és a mindmegette Facebook-oldalán. A Szervezők a nyertesek értesítését elsődlegesen a Játékos által a játékfelületen megadott e-mail címen, illetve postacímen kísérlik meg. A Szervezők kizárja felelősségét abban az esetben, ha a nyertesek adataik pontatlansága vagy változása miatt nem értesülnek a nyereményről. A nyertesek névsoruk közléséhez való írásbeli hozzájárulásukat legkésőbb a nyeremény átvétel egy időben adják meg.

5. Vegyes rendelkezések

A Játékba beküldött pályázattal a játékos egyben hozzájárul, hogy a Szervező fotóit a Mediaworks Magazines Kiadó Kft. érdekeltségébe tartozó honlapokon, valamint magazinjaiban közzétegye. A Játékos által a Játékhoz feltöltött szöveges és képi tartalomra (receptleírás, ételfotó) a feltöltéssel egyidejűleg, nem kizárólagos, határozatlan időre szóló, területi korlátozástól mentes, ellenszolgáltatás nélküli, harmadik személyekre átruházható felhasználási jogot enged a Szervező részére. A Szervező a feltöltött tartalmakat a felhasználási jog keretében jogosult területi és időbeli korlátozás nélkül, részben vagy egészben felhasználni, többszörözni, átdolgozni vagy átruházni, vagy bármely egyéb ismert felhasználási módon használni A játékos egyben elfogadja, hogy a jogsértő (pl: nem saját tulajdonú recept, fotók) pályázatokat a Szervező figyelmen kívül hagyja, valamint tudomásul veszi, hogy pályázatért (recept, fotó) semmilyen díjazás nem illeti meg, azokat önként és ingyenesen a Játékban való részvétel feltételeinek teljesítéséért bocsátotta a Szervező rendelkezésére.

A játékos kötelezettséget vállal arra, hogy az általa beküldött pályázatban szereplő adatok, információk, fotók az Üzemeltető vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti. A Mediaworks Magazines Kiadó Kft. fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon pályázatokat, amelyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen játékszabályban feltételekben foglalt rendelkezéseket.

A szervező kizárja a felelősséget a résztvevők által beküldött bármely anyag (recept, fotó) vonatkozásában, azért kizárólag a játékban résztvevő felelős. Amennyiben a játékos magatartása bármilyen módod jogsértő, úgy a felelősséget ezzel kapcsolatban köteles önállóan viselni.

A résztvevők a jelen Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a Szervezők díjmentesen felhasználják a résztvevők személyi adatait és személyes jellegű információit (név, nem, születési idő, lakcím, e-mail cím) az érdekeltségükbe tartozó kiadványok és cégek reklámtevékenysége és a jelen Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára.

Tájékoztatjuk, hogy a beküldés szakaszban való részvétel regisztrációhoz kötött. A regisztráció során, illetve receptversenyre beküldött pályázatban megadott adatait a Szervezők kezelik. A regisztráció önkéntes, ezért az adatok megadása előtt kérjük, mérlegelje a jelen pontban foglaltakat! 

A nyereményjátékban való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy az ott megadott adatait üzletszerzési célból visszavonó nyilatkozatáig kezeljük. A Szervezők fenntartják a jogot, hogy a nyereményt nyilvános program keretében adják át, továbbá publikálják vagy ismertessék a nyertes nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiumokban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és video anyagokban. A nyertes neve közléséhez való írásbeli hozzájárulását legkésőbb a nyeremény átvétel egy időben adja meg. A rendszerünkben tárolt adatokat bizalmasan, az Ön által megadott keretek között kezeljük és azokat az adatkezelési felhatalmazással nem rendelkezők számára, az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk ki.

Az adatok feldolgozását az Mediaworks Magazines Kiadó Kft. és cégcsoportja (1082 Budapest, Futó u. 35-37.) végzi, a hatályos adatvédelmi törvények és jogszabályi előírások betartásával. Az érintettek kérhetik személyes adataik helyesbítését, törlését ill. ingyenes tájékoztatást kérhetnek adataik kezeléséről!

Amennyiben adatai jövőbeni felhasználásához nem járul hozzá, kérjük erről levélben értesítsen minket a következő címen: Mediaworks Magazines Kiadó Kft., 1082 Budapest, Futó u. 35-37.

A résztvevő által tett nyilatkozatok

A fenti tájékoztatás megismerése után az alábbi nyilatkozatot teszem:
Hozzájárulok, hogy a fent felsorolt társaságok adataimat üzletszerzési célból kezeljék, ennek keretében üzleti ajánlatot juttassanak el postai, illetve elektronikus (SMS vagy MMS) vagy telekommunikációs eszköz útján.

Hozzájárulok, hogy az adatkezelők elektronikus hirdetést, reklámlevelet küldjenek a regisztrációnál megadott e-mail címemre. A játékszabályzatot tudomásul vettem, az abban foglaltakat megtartom.

A Játék résztvevői, részvételükkel jelen jognyilatkozattal elfogadják ezen hivatalos játékszabályt. A játékszabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a 1959. évi IV. törvény a Ptk vonatkozó szabályai irányadók. A játékszabály módosításának jogát a Szervezők fenntartják.

  • Kinyomtatom
  • Elküldöm

Hozzászólások

Magazin